མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། རྒྱ་ཡིག་པར་ངོས།  |  སོག་ཡིག་པར་ངོས།
 
སྲིད་ཇུས་ཁྲིམས་སྲོལ།
 

ས་ཞིང་བདག་གཉེར་ཁེ་དབང་གཞན་ལ་སྤྲད་ཆོག་གམ།

ཡོང་ཁུངས།:ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།  སྤེལ་དུས།:2015-09-16  རྩོམ་པ་པོ།:ཡུལ་ལྷ་ཐར།  རྩོམ་སྒྲིག་པ།:པད་མ་རིག་འཛིན།    ཀློགས་གྲངས།:

  <ཞིང་སྡེའི་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས>ལས་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་བདག་གཉེར་ཁེ་དབང་དེ་ངེས་པར་དུ་ཞིང་ལས་བདག་གཉེར་ནུས་པ་ལྡན་པའི་མི་སྒེར་རམ་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ལ་སྤྲད་ཆོགཅེས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།<ཞིང་སྡེའི་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་བདག་གཉེར་ཁེ་དབང་དོ་དམ་བཅའ་ཁྲིམས>སུ།ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་མཁན་ངེས་པར་དུ་ཞིང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཡིན་དགོས་པ་དང་།ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་མི་སྒེར་རམ་ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་ཆོགཆ་རྐྱེན་འདྲ་བའི་འོག་ཏུ་སྡེ་བ་དེ་གའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མིར་དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཆ་ཡོད ཅེས་བཀོད་འདུག དེ་བས། གོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ཐེབས་མེད་པ་དང་། ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་མཁན་གྱིས་བདག་གཉེར་ཁེ་དབང་དེ་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཕུད་པའི་མི་སྒེར་དང་ལུས་ཁུངས་གང་རུང་ལ་སྤྲད་ཆོག་གོ།

གོང་མ།:མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་མཐོ་རིམ་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན། ༼ཚན་བཤུས།༽

ཞོལ་མ།:༄༅མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་མཐོ་རིམ་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།

分享到: 更多

པར་དབང་ཡོད་ཚད:མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ལྟེ་གནས། ཁ་པར: 0977- 8226091
ལག་རྩལ་སྲུང་སྐྱོང: མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གློག་རྡུལ་སྲིད་དོན་ལྟེ་གནས། ཡིག་སྒམ: cdmzw2011@163.com
copyright@2007 www.haixi.gov.cn All Rights Reserved

ICP 05001235