མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། རྒྱ་ཡིག་པར་མ།  |  སོག་ཡིག་པར་མ།
 
སྒྱུ་རྩལ་དོ་ར།
 
གཡུང་དྲུང་འབུམ་གྱི་སྙན་ངག་ཆེད་བཀོད། 2017/08/31 
ཆང་ལྷའི་རང་མོས་སྙན་ངག 2017/08/31 
དུར་མིག་གི་གསར་བྲིས་སྙན་ངག 2017/08/31 
དུར་རྐང་གི་སྙན་ངག་ཆེད་བཀོད། 2017/08/31 
རྒོད་ཀྱི་སྙན་ངག་བདམས་བཀོད། 2017/08/28 

འཁོན་སྲས་རྣོ་ཟེར་གྱི་བཅད་མ་ཁག་ཅིག 2017/08/28 
མཁར་ཤུལ་དུ་ཚོར་བའི་དྲི་ངན། 2017/08/28 
ཞོགས་བརྡའི་བཅད་གསར་སྙན་ངག 2017/08/22 
ཚོར་བའི་ནས་ཆང་། 2017/08/22 
གྲུ་ཆར་གྱི་གསར་བྲིས་སྙན་ངག 2017/08/22 

རོང་ངར་གྱི་སྙན་ངག་གཉིས། 2017/08/22 
མཆོང་གི་སྙན་ངག 2017/08/22 
དབལ་ངར་གྱི་སྙན་ངག་བདམས་བཀོད། 2017/08/22 
གྲིབ་མས་བརྩིགས་པའི་མཁར་རྫོང་། 2017/07/20 
ཕྲེང་དཀར་གྱི་སྙན་ངག 2017/07/20 

མྱི་དང་མྱིའི་བར་གྱི་གདུ་བུ་འབུལ་བ། 2017/07/20 
དབལ་ངར་གྱི་སྐད་གཉིས་སྙན་ངག 2017/06/08 
ཆང་ལྷའི་གསར་བརྩམས་སྙན་ངག 2017/06/08 
སྡེ་དགེའི་རྣོ་ངར་གྱི་སྙན་ངག་སིལ་བུ་གཉིས། 2017/05/12 
སྣང་བ་ཡན་གར། 2017/05/12 
共236条  1/12 
首页上页  
copyright@2007 www.haixi.gov.cn All Rights Reserved
པར་དབང་ཡོད་ཚད:མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་། ཁ་པར: 0977- 8226091
ལག་རྩལ་སྲུང་སྐྱོང: མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གློག་རྡུལ་སྲིད་དོན་ལག་རྩལ་ལྟེ་གནས། ཡིག་སྒམ: cdmzw2011@163.com
ICP 05001235